آخرین به روزرسانی پورتال: ۱۴۰۰/۰۹/۰۶

تلفن های داخلی منطقه

             
حوزه شهردار حوزه معاونت مالی و اقتصادی
واحد شماره مستقیم داخلی واحد شماره مستقیم داخلی
دفتر شهردار : آقای ده بزرگی ، خانم زراعت پیشه 36476030 209 معاون مالی و اقتصادی : خانم احمدشاهی 36476026 213
فکس دفتر شهردار 36476028 222 قراردادها : آقایان صفری، فراحی و حسینی نژاد 36476064 266
  36476700 282 آقای تقی زاده -دفتردار 36475378 214
مسئول حراست : آقایان محمدی و ستوده 36476706 204 حقوق و دستمزد : خانم ها رابط، توکلی، کشتکار ، نصیبی (صدور چک) 36475384 215
مسئول بازرسی : آقای بارانی 36476440 281 انبار : آقای غیاثی   232
روابط عمومی :  آقای ناصری 36476061 218   36476043 228
      کارپردازی : آقای فراحی 6475962 286
حوزه معاونت شهرسازی و معماری حوزه برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی
معاون فنی : خانم قائدی، دفتر دار : پرویزی 36476029 217 رئیس اداره برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی : آقای زندیه 36475970 288
رئیس فنی : آقای هاشمی نژاد، دفتردار : قاسم پور 36476063 235 کارشناسان  امور اداری :  آقای ظهرابی ، خانم پیشرو ،خانم یوسفی 36476062 205
کنترل نقشه : آقایان کشمیری ، زرین چنگ و  مزارعی 36476051 251     250
کمیسیون معماری : خانمها زندی، مغاره و  فرزانه 36476051 275 دبیر کمیسیون ماده صد : خانم آذرپیکان، آقایان ذوالفقاری ، حسینی 36476056 203
شهرساز : آقایان رزاق منش، علی شیر   263 اوراق : آقای فخرزاد 23476046 227
گیشه : خانم نوذری نژاد ،  آقایان زارع ، بنی طرفی    262 دبیرخانه : خانم ها به نژاد، و رضانژاد   274
گیشه : آقای متقی   264 ماشین نویس : خانم شاه حسینی و خانم مفلح   280
گیشه :  خانم  مسعودی و آقای ارگاسی   257 ناحیه یک 36282238  
نقشه بردار  آقای ابراهیمی ،  متقی 36476048 268 ناحیه 2 8-32363077  
مسئول سازه : خانم حاتم   289 نگهبانی ورودی : آقایان قاسمی و قنبرزاده   234
شرکت نقشه نگار مینا 36476438 269 نگهبان : آقایان هوشمند ، کشتکار ، دهقان   208
راهبر سیستم : خانم خلیلی   259 آبدارخانه : خانم ضامنی   219
کارشناس: قاسمی، مقدمی ، اجرایی ، کاظمی   260 موتوری :   230
بایگانی : آقایان بامشاد، پروین، حسن زارع   277 تلفنخانه : 36476100
36476703
36476034
36476044
200
201
202
اسکن : خانم  قاسمی ، آقای عطری   272
نماینده آتش نشانی : آقای لاری 09361419779 289
نماینده پسماند : آقای مصیبی 09176163753 254
نماینده فضای سبز : آقای­ سعیدی 09171286105 256
      فکس منطقه 36476047  
حوزه معاونت خدمات شهری مسئول کامپیوتر و شبکه : آقای سبحانی نژاد
پشتیبان رایانه : آقای مظفری
09177002949
09177889548
218
واحد شماره مستقیم داخلی بانک شهر : خانم حسین پور 36475206 253
معاون اجرایی : آقای سادات شجاعی، دفتردار : اسفندیاری 36475385 206 مشاور زیباسازی:خانم اسکندرپور و مشاور مناسب  سازی:آقای شریفیان 36476701 249
مسئول امور شهر : آقای دهقان، دفتردار : باستان
کارشناسان : آقایان شوری، نیرومند،
36476633 216      
امور سرمایه گذاری و درآمد پایدار
معاون عمرانی : آقای ظهرابی 36475704 237 واحد شماره مستقیم داخلی
کارشناسان عمران آقایان حدیقه،کاشف ، طباطبایی 36475700 238 مسئول واحد درآمد : آقای شهبازی  دفتردار : قاسم پور 36476070 265
مشاورین عمران : آقایان رعنایی ، آسیابی 36475700 271 خانم ها شکری زاده، عاملی و آقای مردانه   267
مسئول­ فضای­ سبز : آقای یزدان پرست، دفتردار: خانم کوچکی
دفتر اجرایی فضای سبز : آقای شاهین، خانم کوچکی
36476705 292 محاسب عوارض : آقایان امیری و نجفی  ، خانم ها دهقان خلیلی  36476439 270
تاسیسات : آقای افتخارزاده،
 
36476054 231 صدور چک : آقایان خانجانی و ایمانی فرد 36476439 273
مسئول تخلفات : آقای نصیری ، نجفی (دفتردار) 36475702 229 مغایرت درآمد : آقای خانجانی   279
دفتر عمرانی : آقایان ملک پور، علیزاده، عاقبت بین ،دامن پاک 36476052 207 اصناف : آقای نظری   254
امور حقوقی امور املاک و مستغلات
واحد شماره مستقیم داخلی واحد شماره مستقیم داخلی
مسئول حقوقی : آقای ترکمان، دفتردار : خانم فلاح 36475706 284 مسئول املاک : خانم ها پور جلی ، بوستانی 36476053 210
کارشناسان­ حقوقی:آقایان­ محمدجانی­، محسنی     212 کارمند املاک : خانم عدلو 36476053 211
 
 
 

منبع : منطقه یک
۱۲۰۶۵
مطالب مرتبط با این موضوع :
نظری ارسال نشده است

سامانه ها
پیوندها
نشانی
چهارراه خلدبرین، جنب پارک خلدبرین
36476703_36476044
36476034
کلیه حقوق این سایت متعلق به شهرداری شیراز می باشد