• تخفیفاتr

 • عمرانیr

 • فضای سبزr

 • ارتباط با شهردارr

 • ارتباط با دولتr  
شهردار منطقه یک
 
             
               شهردار منطقه یک

نظرسنجی

شهروند گرامی کدام اولویت بیشتر به منظور ارایه خدمات شهری اهمیت ویژه در منطقه شما دارد؟
 •  اخبار
 •  مناقصه
 •  استعلامات
 •  پروژه ها

نظرسنجی

 •  اخبار
 •  مناقصه و مزایده
 •  استعلام
آمار بازدید کنندگان

بازدید امروز ۹۹
تعداد بازدیدکنندگان امروز ۲۷ نفر
تعداد بازدیدکنندگان دیروز ۹۴ نفر
تعداد بازدیدکنندگان دیروز ۹۴ نفر
کل بازدیدکنندگان ۴۴۰۴۳ نفر
آمار بازدید کنندگان

بازدید امروز ۹۹
تعداد بازدیدکنندگان امروز ۲۷ نفر
تعداد بازدیدکنندگان دیروز ۹۴ نفر
تعداد بازدیدکنندگان دیروز ۹۴ نفر
کل بازدیدکنندگان ۴۴۰۴۳ نفر
سامانه 137
سامانه رفاهی
اتوماسیون اداری
نظام پیشنهادات
شهرداری الکترونیک