• ارتباط با شهردارr

 • ارتباط با دولتr

 • حراستr

 • اردیبهشتr

 • فروردینr  
شهردار منطقه یک
 
             
               شهردار منطقه یک

نظرسنجی

شهروند گرامی کدام اولویت بیشتر به منظور ارایه خدمات شهری اهمیت ویژه در منطقه شما دارد؟
 •  اخبار
 •  مناقصه
 •  استعلامات
 •  پروژه ها

نظرسنجی

 •  اخبار
 •  مناقصه و مزایده
 •  استعلام
آمار بازدید کنندگان

بازدید امروز ۳۱
تعداد بازدیدکنندگان امروز ۲۶ نفر
تعداد بازدیدکنندگان دیروز ۵۹ نفر
تعداد بازدیدکنندگان دیروز ۵۹ نفر
کل بازدیدکنندگان ۳۰۳۳۴ نفر
آمار بازدید کنندگان

بازدید امروز ۳۱
تعداد بازدیدکنندگان امروز ۲۶ نفر
تعداد بازدیدکنندگان دیروز ۵۹ نفر
تعداد بازدیدکنندگان دیروز ۵۹ نفر
کل بازدیدکنندگان ۳۰۳۳۴ نفر
سامانه 137
سامانه رفاهی
اتوماسیون اداری
نظام پیشنهادات
شهرداری الکترونیک