آشنایی با منطقه

شهرداری منطقه یک شیراز در سال 1359 آغاز به کار کرده که اولین شهردار منطقه یک آقای مهندس رستم تولی بوده اند مساحت کنونی شهرداری منطقه یک 2.556 هکتار است بعد خانوار3.41 نفر است و تعداد خانوار 47.110 میباشد و جمعیت کل 260.885 نفر که جمعیت مرد 120.251 نفر و جمعیت زن 140.634 نفر و درصد جنسی 95درصد و تراکم جمعیت 63 نفر در هکتار میباشد.


منبع : منطقه یک
۲۶۰۰
مطالب مرتبط با این موضوع :
نظری ارسال نشده است