کمیته ایمنی

 

 

معرفی کمیته ایمنی و بهداشت اهداف و برنامه ها

روش های دستیابی به اهداف اختصاصی

 

         

1- 1- راه اندازی و تشکیل کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار شرکت های طرف قرارداد  با شهرداری
 ( الزام پیمانکاران به داشتن کارشناس ایمنی/ بهداشت حرفه ای با توجه به نوع قرارداد و تعداد پرسنل منطبق بر راهنمای الزامات پیمانکاران )

1-2- انجام معاینات کارت بهداشت جهت نیروهای خدماتی شهرداری به استناد ماده 13 بهداشت محیط

1-6- ارزیابی و مدیریت ریسک مشاغل شناسایی شده طبق دستورالمعل مصوب کمیته حفاظت فنی
 و بهداشت کار مرکزی

2-1- برگزاری دوره آموزش عمومی و اختصاصی برای همه مسئولین ایمنی و بهداشت کار شاغل
در سیستم شهرداری و تابعه

 

معرفی اعضای کمیته ایمنی و بهداشت

 

1 ) غلامحسین فروزان نماینده تام الاختیار کارفرما

2 ) صادق زندیه نماینده کارکنان

3 ) محمدحسین عاقبت بین مسئول ایمنی

4 ) کریم ظهرابی مدیر فنی  ( HSE )

5 ) محمدجعفر نامدار اردکانی مسئول بهداشت حرفه ای

6 ) محمود کاشف دبیر جلسه

 

« زمان اولین کمیته ایمنی در سال 96»

 

 

     اولین جلسه کمیته ایمنی و بهداشت کار شهرداری منطقه یک رأس ساعت 8 صبح روز دوشنبه مورخ 9/5/96 با حضور مهندس فروزان معاون خدمات شهری منطقه ، محمدرضا صفری معاون فرهنگی منطقه ، کریم ظهرابی معاون فنی و عمرانی منطقه ، صادق زندیه رئیس اداره برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی ، مهدی حسینی خواه مسئول حراست منطقه  ، محمدجعفر نامدار رئیس ناحیه یک منطقه ، علی باقرنژاد کارشناس بازرسی منطقه ، خانم ریاستی مسئول واحد حفاظت فنی و بهداشت کار اداره کل سرمایه انسانی ، خانم رزمجوئی کارشناس ایمنی و بهداشت حرفه ای اداره کل سرمایه انسانی تشکیل و پس از بحث
و تبادل نظر مصوباتی در این خصوص ارائه و به تأیید امضاء حاضرین در جلسه رسید .

 

 

بازدیدها :

 

1- کمیته ایمنی و بهداشت منطقه جهت پی گیری مصوبات جلسه مورخ 9/5/96 اقدام به بازدید
 از ( پارک بعثت ) نمود که در بازدید از این پارک با حضور مسئول کمیته ایمنی و بهداشت
 منابع انسانی سرکار خانم ریاستی و اعضاء کمیته بازدید انجام شد و مصوباتی نیز در پی داشت .

2- همچنین جهت بررسی مکانهای طرف قرارداد تهیه غذای شهرداری اعضای کمیته نیز یک  بازدید
سر زده از رستوران نگین در بلوار عدالت جنوبی داشتند که طی دستورالعمل ارزیابی بهداشتی آشپزخانه
 و رستوران ها ، موارد مربوطه بررسی و مورد بازدید قرار گرفت .

 

 

 


منبع : منطقه یک
تعداد بازدیدها : ۲۶۲
مطالب مرتبط با این موضوع :
نظری ارسال نشده است