پارکینگ ها

نام آدرس کد_پستی
پارکینگ بیمارستان دنا شهید مطهری عمومی
پارکینگ طبقاتی شرکت نفت فردوسی عمومی
پارکینگ عمومی مشیر غربی عمومی
پارکینگ عمومی سعدی عمومی
پارکینگ عمومی آزادی سمیه عمومی
پارکینگ عمومی بازار انقلاب مشکین فام عمومی
پارکینگ عمومی روباز اسقلال عمومی
پارکینگ عمومی سینا شهید مطهری عمومی
پارکینگ عمومی هوابرد اسقلال عمومی
پارکینگ مجتمع ستاره عفیف آباد عمومی
پارکینگ اداره کل راه و شهرسازی استان فارس ستارخان اختصاصی
پارکینگ بانک توسعه صادرات کریم خان زند اختصاصی
پارکینگ شبانه روز نمازی کریم خان زند عمومی
پارکینگ شهید مطهری نمازی عمومی
پارکینگ عمومی شهید جمالی عمومی
پارکینگ عمومی نشاط عمومی
پارکینگ عمومی بازار انقلاب آزادی عمومی
پارکینگ عمومی بیمارستان حافظ شهید چمران عمومی
پارکینگ عمومی طبقاتی هدایت هدایت عمومی
پارکینگ عمومی مرصاد شهید فقیهی عمومی

 


منبع : منطقه یک
۵۵۵
مطالب مرتبط با این موضوع :
نظری ارسال نشده است