مراکز مخابراتی

نام آدرس کد_پستی
مجتمع مخابراتی امام خمینی فردوسی 7135756585
مجتمع مخابراتی ولیعصر قصردشت  
مخابرات فردوسی 7135756465
مرکز تلفن دیجیتال ابوذر انقلاب اسلامی 7134954638
مرکز تلفن دیجیتال ایمان ایمان شمالی 7186638971

 


منبع : منطقه یک
۵۴۶
مطالب مرتبط با این موضوع :
نظری ارسال نشده است