موسسه های فرهنگی

نام آدرس کد_پستی
دارالقرآن و عترت انقلاب اسلامی 7134967675
دارالقرآن و مرکز تعلیم و تربیت بسیجیان سپاه فجر استان فارس کریم خان زند  
مدرسه قرآنی حاج صمد ولی بیگی بلوار هجرت ، رودکی  
مدرسه قرآنی دارالفنون شیخ علی ابیوردی 7194643816
موسسه موقوفه مکتب القرآن ثاراله قصرالدشت ، خیابان ولی عصر  
هنرستان شبانه روزی دارالقرآن شیخ علی ابیوردی 7194643816

منبع : منطقه یک
۶۶۰
مطالب مرتبط با این موضوع :
نظری ارسال نشده است