بوستان ها

 

نام بوستان 

 آدرس

سال احداث

ازادی

فلکه گاز 1345
خلدبرین

خیابان  خلدبرین

1371

حاشیه چمران

بلوارچمران

1375

بعثت

بلوار بعثت

1384

مطهری

میدان مطهری

1378
رویا

بلوارچمران

1383

 


منبع : منطقه یک
۶۱۳
مطالب مرتبط با این موضوع :
نظری ارسال نشده است