مسئولین منطقه

نام و نام خانوادگی

سمت

                                            غلام رضا ناموررچی                                                                                                                                                                

 شهردار منطقه


شماره داخلی : 209 - 36476030

یاسر احمدی

مسئول حراست


شماره داخلی : 204 - شماره مستقیم : 36476706

سید مهدی سادات شجاعی

معاون اجرایی و خدمات شهری


شماره داخلی : 206 - شماره مستقیم : 36475385

علی رضا سراجی

معاون عمرانی


شماره داخلی : 237 - شماره مستقیم : 36478704

سارا احمدشاهی

معاون مالی و اقتصادی


شماره داخلی : 213 - شماره مستقیم : 36476026

 

معاون فرهنگی


شماره داخلی : 282- شماره مستقیم : 36475385

سارا قائدی

معاون شهرسازی و معماری


شماره داخلی : 217 - شماره مستقیم : 36476029

نادر ترکمانی نژاد

مسئول حقوقی


شماره داخلی : 284 - شماره مستقیم : 36475706

مجید دهقانی

مسئول امور شهر و تاسیسات


شماره داخلی : 216 - شماره مستقیم : 36475385

فریده پورجلی

مسئول املاک


شماره داخلی : 210 - شماره مستقیم : 36476053

مرضیه جوکار

رئیس اداره برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی


شماره داخلی : 288 - شماره مستقیم : 36475970

حمیدرضا شهبازی

رئیس درآمد

شماره داخلی : 265- شماره مستقیم : 36476070

سید عباس هاشمی نژاد

رئیس فنی


شماره داخلی : 235 - 36476063

نعمت اله یزدان پرست

مسئول فضای سبز


شماره داخلی : 237 - 36476705

خانم زراعت پیشه

آقای ده بزرگی

مسئول دفتر شهردار


شماره داخلی : 209 - 36476030

بهتاش فضلی

مسئول روابط عمومی


شماره داخلی : 218 - 36476061

علی سبحانی نژاد

مسئول کامپیوتر


شماره داخلی : 218-شماره مستقیم : 36476061

محمد جعفر نامدار

مسئول ناحیه یک

شماره تماس : 363282238

محمدرضا امین

مسئول ناحیه دو

شماره تماس : 363282238

 

منبع : منطقه یک
تعداد بازدیدها : ۲۶۳۹
مطالب مرتبط با این موضوع :
نظری ارسال نشده است