برگزاری دوره اطفاء حریق ویژه پرسنل شهرداری منطقه یک

برگزاری دوره آموزشی اطفاء حریق برای پرسنل شهرداری منطقه یک

یک دوره آموزش تئوری و عملی اطفاء حریق برای پرسنل شهرداری منطقه یک برگزار شد.

به گزارش واحد ارتباطات و امور فرهنگی شهرداری منطقه یک شیراز ، بمنظور حفظ آمادگی پرسنل واحدهای اجرایی  در مواجهه با حوادث مربوط به  آتش سوزی و همچنین افزایش آگاهیها و مهارتهای عمومی پرسنل ، دوره آموزشی مربوط به اطفاء حریق در شهرداری منطقه یک شیراز برگزار شد.

در این دوره  ابتدا برخی از اصول و مبانی مربوط به حریق، علل آتش سوزی در محیط کار و منزل و رعایت موراد ایمنی توسط کارشناس آموزش سازمان آتش نشانی  بیان شد و در ادامه، نحوه استفاده از کپسول های اطفاء حریق بصورت عملی  آموزش داده شد.

امور ارتباطات و فرهنگی شهرداری منطقه یک شیراز

منبع : شهرداری منطقه یک شیراز
۲۴۳
مطالب مرتبط با این موضوع :
نظری ارسال نشده است