ارتقاء مبلمان شهری در پیاده راه شهید مصلی نژاد

ارتقاء مبلمان شهری در پیاده راه شهید مصلی نژاد

مبلمان شهری نقش بسزایی در شکل بخشیدن به چشم انداز ها و ساماندهی فضاهای عمومی دارد و می تواند جذابیت بصری بیشتری به مسیرهای پیاده راه بدهد.
واحد امورشهر شهرداری منطقه یک به منظور زیبا سازی و ارتقاء کیفیت اقدام به تعویض و ساماندهی مبلمان شهری پیاده راه شهید مصلی نژاد نمود.

#روابط_عمومی_شهرداری_منطقه_یک_شیراز

منبع : شهرداری منطقه یک شیراز
۲۳۳
مطالب مرتبط با این موضوع :
نظری ارسال نشده است