بررسی مشکلات شهرسازی توسط معاون فنی و شهر سازی منطقه

بررسی مشکلات شهرسازی توسط معاون فنی و شهر سازی منطقه 1 توسط مهندس قلندری

منبع : شهرداری منطقه یک شیراز
تعداد بازدیدها : ۸۰
مطالب مرتبط با این موضوع :
نظری ارسال نشده است