بازدید شهردار شیراز از شهرداری منطقه یک

بازدید شهردار شیراز از شهرداری منطقه یک
 

منبع : منطقه یک
تعداد بازدیدها : ۹۶
مطالب مرتبط با این موضوع :
نظری ارسال نشده است