جلسه در خصوص یکپارچه سازی فرایند ها واحد های بر اساس استاندارد ISO

در آستانه هفته پژوهش برگزار شد:
برگزاری جلسه حوزه اجرایی در خصوص یکپارچه سازی فرایند واحدهای منطقه بر اساس استاندارد ایزو جهت رفع مشکلات نواحی در دفتر مهندس سادات شجاعی معاون اجرایی و خدمات شهری منطقه

منبع : منطقه یک
تعداد بازدیدها : ۱۰۹
مطالب مرتبط با این موضوع :
نظری ارسال نشده است