اداره امور شهر و تاسیسات منطقه یک

                                                    آیتم های جمع آوری آمار امورشهر  

شش ماهه اول سال 97

نوع فعالیت 

شرح فعالیت

واحد اولیه 

 

مورد 

 

آدرس

توضیحات

‌نصب انواع قطعات فلزی

نصب ست ورزشی

تعداد 

3

تعداد

 

 

 

نصب کیوسک و سایبان 

تعداد 

1

تعداد

 

 

 

نصب صندلی 

تعداد 

54

تعداد

 

 

 

نصب سطل زباله 

تعداد 

39

تعداد

 

 

 

نصب وسایل ورزشی 

تعداد 

9

تعداد

 

 

 

نصب میله ترافیکی 

تعداد 

147

تعداد

 

 

 

نصب نرده فلزی 

تعداد 

482

متر

 

 

 

نصب تابلو معابر 

متر مربع 

34

تعداد

 

 

 

نصب تابلو هشدار دهنده 

تعداد 

31

تعداد

 

 

 

نصب دریچه و درب

تعداد 

71

تعداد

 

 

 

نصب انواع قطعات فلزی 

تعداد 

31

تعداد

 

 

 

نصب پل فلزی 

تعداد 

55

تعداد

 

 

 

ساخت انواع قطعات فلزی 

ساخت پل 

تعداد 

124

تعداد 

 

 

 

ساخت درب و دریچه 

تعداد 

93

تعداد 

 

 

 

ساخت انواع قطعات فلزی 

تعداد 

105

تعداد 

 

 

 

نصب انواع قطعات بتونی 

نصب دال بتونی 

مترمربع

200

تعداد

 

 

 

نصب تک لبه

متر

1240

تعداد

 

 

 

لبه گذاری جدول تک لبه 

متر

260

تعداد 

 

 

 

لبه گذاری جدول دوبل 

متر

36

تعداد 

 

 

 

لبه گذاری جدول روباز 

متر

 

تعداد 

 

 

 

لبه گذاری جدول روبسته 

متر

15

تعداد 

 

 

 

لبه گذاری کانال 

متر

5

تعداد 

 

 

 

نصب جداول بتونی 

متر

22

تعداد 

 

 

 

نصب کانیوا 

متر

432

تعداد 

 

 

 

نصب سری چاه 

تعداد

19

تعداد 

 

 

 

نصب نیو جرسی 

متر

133

تعداد 

 

 

 

نصب دس 

تعداد

658

تعداد 

 

 

 

نصب انواع قطعات بتونی

مترمکعب

5

تعداد 

 

 

 

تعمیر قطعات بتونی 

ترمیم تک لبه 

متر 

108

تعداد 

 

 

 

ترمیم جدول

متر 

560

تعداد

 

 

 

ترمیم کانیوا 

متر 

77

تعداد 

 

 

 

تعمیر سری منهول کوچک 

تعدد

31

تعداد 

 

 

 

تعمییر سری منهول  بزرگ 

تعداد 

27

تعداد 

 

 

 

تعمیر قطعات فلزی

تعمیر و جوشکاری ست ورزشی

تعداد 

11

تعداد

 

 

 

تعمیر و جوشکاری صندلی 

تعداد

58

تعداد

 

 

 

تعمییر و جوشکاری میله ترافیکی 

تعداد 

14

تعداد

 

 

 

جوشکاری و تعمیر

تعداد 

93

تعداد

 

 

 

برش کاری خارج از کارگاه 

تعداد

106

تعداد

 

 

 

ایمن سازی 

رفع خطر از بناهای قدیمی 

تعداد

 

تعداد

 

 

 

رفع آب گرفتگی از معابر *

تعداد

20

تعداد

 

 

 

رفع آب گرفتگی ازمنازل *

تعداد

7

تعداد

 

 

 

قطع آبریزی فاضلاب 

تعداد

3

تعداد

 

 

 

کنترل و ایمنی ساختمان 

تعداد

225

تعداد

 

 

 

کنترل و ایمنی کارگاهای ساختمانی 

تعداد

225

تعداد

 

 

 

جمع آوری و پاک سازی 

پاک سازی پیاده رو 

متر مربع 

1050

تعداد

 

 

 

پاک سازی خیابان 

متر مربع 

1160

تعداد

 

 

 

پاک سازی زمین های باز 

متر مربع 

29000

تعداد

 

 

 

جمع آوی لاستیک 

تعداد

10

تعداد

 

 

 

جمع آوری شاخ و برگ 

تعداد

4

تعداد

 

 

 

جمع آوری نخاله 

مترمکعب

2640

تعداد

470

 

 

جمع اوری مصالح 

مترمکعب

786

تعداد

131

 

 

جمع اوری و برش تابلو هابی خلاف آیین نامه

قاب

56

تعداد

 

 

 

جمع آوری تابلو و پلاکارد سیار

تعداد

16300

تعداد

 

 

 

جمع اوری داربست (ساختمان -تابلو)

تعداد

35

تعداد

 

 

 

جمع آوری خودرو های فرسوده 

تعداد

 

تعداد

 

 

 

جمع اوری کیوسک 

تعداد

3

تعداد

 

 

 

تخلفات 

جمع اوری دام 

تعداد

 

تعداد

 

 

 

پلمپ نمودن دامداریها 

تعداد

 

تعداد

 

 

 

رفع سد معبر ساختمانی 

تعداد

19

تعداد

 

 

 

ساماندهی خودرو های سد معبر 

تعداد

 

تعداد

 

 

 

تعطیلی حفاریهای بدون مجوز 

تعداد

18

تعداد

 

 

 

تعطیلی مشاغل  مزاحم 

تعداد

 

تعداد

 

 

 

اخطار قطع آب ریزی فاضلاب *

تعداد

9

تعداد

 

 

 

جلوگیری از تبلیغات شهری غیر مجاز 

تعداد 

171

تعداد 

 

 

 

رنگ آمیزی 

رنگ آمیزی سطل زباله 

متر مربع 

 

تعداد

 

 

 

رنگ آمیزی تک لبه

متر مربع 

4560

تعداد

 

 

 

رنگ آمیزی صندلی 

متر مربع 

176

تعداد

89

 

 

رنگ آمیزی اسباب بازی 

متر مربع 

 

تعداد

 

 

 

رنگ آمیزی وسایل ورزشی *

متر مربع 

6

تعداد

 

 

 

رنگ آمیزی پل هوایی 

متر مربع 

100

تعداد

 

 

 

رنگ آمیزی جعبه کنتور *

متر مربع 

 

تعداد

 

 

 

رنگ آمیزی نیوجرسی *

متر مربع 

30

تعداد

 

 

 

رنگ آمیزی تیر برق و تابلو 

متر مربع 

60

تعداد

 

 

 

رنگ آمیزی سایبان و ایستگاه اتوبوس 

متر مربع 

 

تعداد

 

 

 

رنگ آمیزی نرده 

متر مربع 

7810

تعداد

 

 

 

رنگ آمیزی ساختمان

متر مربع 

 

 

 

 

 

دیوار های مشرف به معابر 

تعداد 

730

تعداد

 

 

 

بازدید و کارشناسی 

بازدید و نظارت   

تعداد

2020

تعداد

 

 

 

تعداد تماس تلفنی و پاسخ به انها 

تعداد

8400

تعداد

 

 

 

رسیدگی به شکایات تلفن 137

تعداد

245

تعداد

 

 

 

مراجعین 

تعداد

8600

تعداد

 

 

 

فازبرداری 

تعداد

35

تعداد

 

 

 

صدور مجوز حفاری طولی 

متر 

13918

تعداد

139

 

 

جواب استعلامات و کارشناسی 

تعداد

315

تعداد

 

 

 

رسیدگی به شکایت ها و کارشناسی 

تعداد

290

تعداد

 

 

 

صدور مجوز حفاری انشعابی 

تعداد

619

تعداد

 

 

 

کنترل محل حفاری

تعداد 

205

تعداد 

 

 

 

لایروبی 

لایروبی جداول رو باز 

متر

480

تعداد

 

 

 

لایروبی جداول رو بسته 

متر

5370

تعداد

 

 

 

لایروبی کانال روباز

متر

110

تعداد

 

 

 

لایروبی کانال روبسته

متر

336

تعداد

 

 

 

لایروبی چاه 

متر

10

تعداد

 

 

 

لایروبی لوله گذاری جمع آوری آبهای سطحی

متر

1200

تعداد

 

 

 

لایروبی باغچه 

متر

1190

تعداد

 

 

 

اخذ عوارض 

اجاره پیاده رو 

ریال 

64,000,000

تعداد

 

 

 

افراد متخلف 

ریال 

22,515,700

تعداد

 

 

 

تابلو های تبلیغاتی

ریال 

308,841,400

تعداد

 

 

 

مرمت حفاری 

ریال 

2,063,269,566

تعداد

 

 

 

عملکرد انواع خودرو 

چرثقیل 

ساعت

520

تعداد

 

 

 

لودر 

ساعت

1140

تعداد

1

 

 

بیل مکانیکی 

ساعت

 

تعداد

 

 

 

کمپرسی 

ساعت

2700

تعداد

2

 

 

نیسان جرثقیل 

ساعت

790

تعداد

1

 

 

کمپرسور 

ساعت

200

تعداد

1

 

 

تانکر آب 

ساعت

 

تعداد

 

 

 

وانت 

ساعت

8110

تعداد

6

 

 

باب کت 

ساعت

2000

تعداد

3

 

 

نیسان کمپرسی 

ساعت

4580

تعداد

4

 

 

خاور کامیونت 

ساعت

2640

تعداد

2

 

 

غلطتک 

ساعت

1030

تعداد

1

 

 

کاتر 

ساعت

165

تعداد

1

 

 

کیس لودر 

ساعت

350

تعداد

1

 

 

گریدر 

ساعت

50

تعداد

1

 

 

واتر جت 

ساعت

208

تعداد

1

 

 

ساماندهی 

ساماندهی غرفه میوه فصلی

تعداد 

 

تعداد

 

 

 

ساماندهی غرفه نهال و گل

تعداد 

 

تعداد

 

 

 

ساماندهی غرفه ماهی گلی

تعداد 

 

تعداد

 

 

 

ساماندهی غرفه کتاب و محصولات فرهنگی

تعداد 

9

تعداد

 

 

 

همکاری 

فضای سبز 

تعداد 

105

تعداد

 

 

 

بازیافت 

تعداد 

66

تعداد

 

 

 

اتش نشانی 

تعداد 

10

تعداد

 

 

 

ترافیک 

تعداد 

33

تعداد

 

 

 

مدارس 

تعداد 

46

تعداد

 

 

 

میادین 

تعداد 

12

تعداد

 

 

 

مساجد 

تعداد 

21

تعداد

 

 

 

فرهنگسرا ها 

تعداد 

24

تعداد

 

 

 

نیروی انتظامی 

تعداد 

7

تعداد

 

 

 

یاوران شورا 

تعداد 

69

تعداد

 

 

 

احداث

احداث کانال روباز 

متر

 

تعداد

 

 

 

احداث کانال روبسته 

متر

 

تعداد

 

 

 

احداث حفر چاه 

متر

 

تعداد

 

 

 

احداث زمین ورزشی

مترمربع

 

تعداد

 

 

 

احداث پارک محله ای

مترمربع

 

تعداد

 

 

 

تخریب 

تخریب دیوار 

متر مربع 

135

تعداد

 

 

 

تخریب املاک مورد مسیر

متر مربع 

150

تعداد

1

 

 

تخریب ساختمان 

متر مربع 

300

تعداد

2

 

 

تخریب آسفالت 

متر مربع 

1390

تعداد

 

 

 

تخریب قطعات بتنی 

متر مکعب

71

تعداد

 

 

 

تهیه و حمل

تهیه و حمل دال بتونی

مترمربع

 

تعداد

 

 

 

تهیه و حمل تک لبه

تعداد

 

تعداد

 

 

 

تهیه و حمل کانیوا

تعداد

 

تعداد

 

 

 

تهیه و حمل سری چاه

تعداد

 

تعداد

 

 

 

تهیه و حمل انواع قطعات بتونی

 مترمکعب  

 

تعداد

 

 

 

تهیه و حمل سیمان سیاه*

کیلوگرم

 

تعداد

 

 

 

تهیه و حمل سیمان سفید*

کیلوگرم

 

تعداد

 

 

 

تهیه و حمل گچ*

کیلوگرم

 

تعداد

 

 

 

تهیه و حمل انواع ماسه*

کیلوگرم

 

تعداد

 

 

 

تهیه و حمل آجر*

کیلوگرم

 

تعداد

 

 

 

تهیه و حمل بلوک

تعداد

 

تعداد

 

 

 

تهیه و حمل موزائیک

مترمربع

 

تعداد

 

 

 

تهیه و حمل نمک*

کیلوگرم

 

تعداد

 

 

 

تهیه و حمل مخلوط*

تن

1100

تعداد

110

 

 

تهیه و حمل آهن آلات*

کیلوگرم

 

تعداد

 

 

 

تهیه و حمل ست ورزشی

تعداد

 

تعداد

 

 

 

تهیه و حمل وسایل کودک

تعداد

 

تعداد

 

 

 

تهیه و حمل سطل زباله

تعداد

 

تعداد

 

 

 

تهیه و حمل صندلی

تعداد

 

تعداد

 

 

 

تهیه و حمل دس

تعداد

 

تعداد

 

 

 

تهیه و حمل نیوجرسی

تعداد

 

تعداد

 

 

 

عمران

آرماتوربندی

متر مکعب

56

تعداد

 

 

 

جازنی و پی کنی

متر

2060

تعداد

 

 

 

بتن ریزی کف

مترمربع

1700

تعداد

 

 

 

بندکشی

مترمربع

1815

تعداد

 

 

 

قالب بندی

مترمربع

1340

تعداد

 

 

 

بتن ریزی 

مترمکعب

476

تعداد

 

 

 

 سیمانکاری

مترمربع

470

تعداد

 

 

 

اجرکاری

مترمربع

225

تعداد

 

 

 

دیوارکشی با مصالح تابوک

مترمربع

340

تعداد

 

 

 

سنگ کاری

مترمربع

285

تعداد

 

 

 

نازک کاری

مترمربع

120

تعداد

 

 

 

کاشی کاری

مترمربع

40

تعداد

 

 

 

موزائیک فرش

مترمربع

1250

تعداد

 

 

 

قلوه فرش

مترمربع

 

تعداد

 

 

 

دوغاب ریزی

مترمربع

1250

تعداد

 

 

 

لوله گذاری

متر

300

تعداد

50

 

 

خاکبرداری

مترمکعب

1434

تعداد

239

 

 

اجرای ایزوگام

متر مربع 

 

تعداد

 

 

 

زیرسازی

مترمربع

9150

تعداد

 

 

 

قیرپاشی

کیلوگرم

3220

تعداد

16

 

 

آسفالت

لکه گیری آسفالت

مترمربع

4320

تعداد

540

 

 

عملیات پاک سازی تبلیغات غیر مجاز به وسیله 

رنگ آمیزی 

متر 

600

تعداد

 

 

 

SAND PLAS

متر 

 

تعداد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


منبع : منطقه یک
تعداد بازدیدها : ۱۱۰
مطالب مرتبط با این موضوع :
نظری ارسال نشده است