برگزاری جلسه کمیته درآمد شهرداری منطقه یک

جلسه این هفته کمیته درآمد با حضور شهردار، معاونین و مسولین منطقه به منظور بررسی راهکارهای افزایش درآمد و تحقق بودجه مصوب با هدف خدمات رسانی بهتر به شهروندان برگزار گردید.
در جلسه فوق معاونین و مسئولین منطقه پیشنهادات خود جهت بهبود فرآیندها و در نتیجه افزایش درآمد وصولی را ارائه نمودند. 
همچنین دکتر اسماعیلی شهردار منطقه بر افزایش رضایتمندی مراجعین و تاکید کرده و از تمامی مدیران خواستند جلب رضایت ارباب رجوع و سرعت بخشیدن به فرآیندها را سرلوحه خود قرار دهند .


منبع : منطقه یک
تعداد بازدیدها : ۱۲۶
مطالب مرتبط با این موضوع :
نظری ارسال نشده است