برنامه گذر قوام الدین شیرازی


برنامه گذر قوام الدین شیرازی در مقابل باغ عفیف آباد به مدت ده روز با هدف گسترش خلاقیت در میان دانشجویان معماری برگزار شد

منبع : منطقه یک
۷۹۲
مطالب مرتبط با این موضوع :
نظری ارسال نشده است