مدارس و مهد کودک

نام آدرس کد_پستی
دخترانه ساحلی غربی 7143638864
دخترانه انقلاب اسلامی 7134976645
دخترانه ساحلی غربی 7143695911
دخترانه ساحلی غربی 7143695911
دخترانه سمیه  
پسرانه خلیلی 7193663943
دخترانه دانشگاه 7194679365
دخترانه قصردشت  
دخترانه حکیمی غربی  
دخترانه فلسطین 7134668184
دخترانه ارم 7143837837
دخترانه ارم 7143837837
پسرانه تلخداش 7184747135
دخترانه استقلال  
پسرانه خلیلی 7193633954
پسرانه خبرنگار 7193638651
پسرانه قصرالدشت  
دخترانه جمهوری اسلامی 7194697478
پسرانه شهید چمران 7194653414
پسرانه قصردشت 7134617176
دخترانه سمیه  
پسرانه پاسداران 7186814859
پسرانه عظیم  
پسرانه عظیم  
پسرانه عظیم  
پسرانه شهید مختاری  
دخترانه پاسداران 7184995834
دخترانه پاسداران 7184995834
پسرانه قصردشت 7193736631
دخترانه شهید مختاری 7194773791
دخترانه حکیمی غربی 7134614479
دخترانه حکیمی غربی 7134614479
دخترانه چمران  
پسرانه آیت اله قدوسی شرقی 7184994476
پسرانه آیت اله قدوسی شرقی 7184994788
دخترانه ساحلی 7195746734
دخترانه ملاصدرا 7134669341
پسرانه کوهسار 7194697461
دخترانه قصردشت 7183973435
دخترانه پاسداران 7184995887
دخترانه پاسداران 7184995887
دخترانه پاسداران 7184995887
دخترانه ساحلی غربی 7143695911
دخترانه ساحلی غربی 7143695911
پسرانه انقلاب اسلامی 7133714516
پسرانه رودکی  
دخترانه قصرالدشت  
دخترانه مطهری  
پسرانه ملاصدرا  
دخترانه ملاصدرا  
دخترانه ستارخان 7184735173
دخترانه ستارخان 7184735173
پسرانه کریم خان زند 7135737411
دخترانه قصرالدشت 7133846858
دخترانه معلم 7186813634
دخترانه محلاتی 7166854554
پسرانه ستارخان 7153714648
پسرانه ملاصدرا 7134664414
پسرانه حکیمی شرقی 7134735646
دخترانه انقلاب اسلامی 7134783556
پسرانه عفیف آباد 7183714711
پسرانه قم آباد  
دخترانه قصرالدشت 7183856115
دخترانه ارم 7143655759
پسرانه معدل غربی  
دخترانه معدل غربی 7134756446
دخترانه معدل غربی  
پسرانه پاسداران 7184995887
دخترانه پاسداران 7184995887
دخترانه دانشگاه 7194679365
دخترانه محلاتی  
دخترانه پاسداران 7184995799
دخترانه معدل 7134784867
پسرانه قصرالدشت 7195645483
دخترانه دانش آموز  
دخترانه شهید مطهری شمالی 7183934757
پسرانه قصردشت 7193688431
پسرانه قصردشت 7193688431
پسرانه نشاط  
پسرانه نشاط  
دخترانه نشاط  
دخترانه نشاط  
دخترانه قصردشت  
دخترانه قصرالدشت 7195645353
دخترانه فردوسی 7135714388
دخترانه سمیه 7143934846
دخترانه سمیه 7143934846
دخترانه شیخ علی ابیوردی2  
پسرانه دانشگاه 7194674774
پسرانه ابیوردی2 7194635561
پسرانه انقلاب اسلامی  
پسرانه   7143744854
پسرانه ولیعصر 7183973459
دخترانه ولیعصر 7183973459
پسرانه قصردشت  
دخترانه قصردشت 7193657355
پسرانه کوهسار 7194693437
پسرانه شیخ علی ابیوردی 7194663311
دخترانه فردوسی 7135733391
پسرانه ابیوردی2 7194635561
پسرانه اسقلال 7173696187
دخترانه قصردشت 7183894314
پسرانه حکیمی شرقی 7134735647
پسرانه قصردشت  
پسرانه معدل 7134967787
دخترانه کریم خان زند 7134763358
پسرانه شیخ علی ابیوردی2  
دخترانه نارون  
دخترانه نارون  
دخترانه جهادسازندگی  
پسرانه جهادسازندگی 7143755171
پسرانه جهادسازندگی 7143755171
دخترانه چمران 7194615938
دخترانه ساحلی 7195746733
دخترانه خبرنگار 7193716161
دخترانه خبرنگار 7193716311
پسرانه دانشجو 7194679365
دخترانه قصردشت  
پسرانه شهید چمران 7194733955
پسرانه شهید چمران 7194733955
پسرانه شهید چمران 7194733955
پسرانه بعثت 7133648541
پسرانه ساحلی غربی 7143638489
دخترانه ساحلی غربی 7143638489
پسرانه استقلال 7174717331
پسرانه قصردشت  
پسرانه کریم خان زند 7135737455
پسرانه آزادی 7143836565
دخترانه انقلاب اسلامی 7134976587
دخترانه معلم 7186813622
پسرانه محلاتی 7186887469
دخترانه ابریشمی 7144813998
دخترانه ابریشمی 7144813998
پسرانه انقلاب اسلامی 7133753479
دخترانه سمیه 7143934847
دخترانه سمیه 7143934847
دخترانه خبرنگار  
دخترانه قصرالدشت 7195646961
دخترانه قصرالدشت 7195645715
پسرانه ارم 7143654478
دخترانه سمیه 7143955914
دخترانه قصرالدشت 7183653315
دخترانه کوهستان 7144914971
دخترانه کوهستان 7144914971
دخترانه قصردشت 7183974747
دخترانه ملاصدرا 7134669341
پسرانه شهید قدوسی غربی 7186744811
دخترانه خبرنگار 7193717116

 


منبع : منطقه یک
۹۴۰
مطالب مرتبط با این موضوع :
نظری ارسال نشده است

سامانه ها
پیوندها
نشانی
چهارراه خلدبرین، جنب پارک خلدبرین
36476703_36476044
36476034
کلیه حقوق این سایت متعلق به شهرداری شیراز می باشد

آخرین به روزرسانی پورتال: ۱۴۰۲/۰۱/۰۸